ראשי קוראנט פרק 13 כיצד אפשר לעשות שינויים מרחיקי לכת בנועם?
כיצד אפשר לעשות שינויים מרחיקי לכת בנועם?
פרק 13

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً (سورة الواقعة, آية 25-26)

לא ישמעו שם לזות שפתיים ונאצות, רק אמרי שלום, שלום (סורת המאורע, פסוקים 25-26).

 

"הציפורים", כך הן מכנות את עצמן, קבוצת חברות בכיתה י"א. ואכן, הן כציפורים קטנות, חמודות ומתוקות התורמות לחברה שהן חיות בתוכה. הן דוגלות בקבלת האחר והשונה, בהקשבה ובסובלנות. הן יזמו פרויקט, עזרה לתלמידים שזקוקים לעזרה בלימודים. הן עושות זאת בחינם ומעודדות עוד בנות להצטרף אליהן. הציפורים שמו לעצמן למטרה למנוע נשירה מוקדמת של בנות מן הלימודים עקב חתונה. בכפר שלהן זוהי תופעה נפוצה, ההורים מחתנים את הבנות כשמלאו להן שש-עשרה ומפסיקים את לימודיהן. הן משוחחות עם התלמידות ועם הוריהן, מעודדות אותן להשקיע בלימודים ולרכוש השכלה ומקצוע לחיים. הן גם מעודדות בנות להיות חברות בוועד בית-הספר ולהשתתף בקבלת החלטות באורח דמוקרטי. מטרתן להעצים את בנות בית-הספר שלא יחששו להשתתף בחיים דמוקרטיים, תחילה בתוך בית-הספר ואחר כך מחוצה לו. כמה מורות תומכות בהן ומעודדות אותן, כך גם המנהלת החדשה, שמבקשת מהן כל שבוע לבוא ולספר לה מה עשו. לאחרונה נכנסה גם היועצת לתמונה והעבירה סדנאות בכמה נושאים שהמליצו עליהן "הציפורים". השבוע נבחרה סיסמת "הציפורים" בהצבעה דמוקרטית בין החברות. הוחלט לבחור את פסוקים 25-26 מסורת המאורע: "לא ישמעו שם לזות שפתיים ונאצות, רק אמרי שלום, שלום".

 

הסבר: בנות קבוצת "הציפורים" עושות ללא ספק מעשה גדול. לא רק שהן עוזרות לתלמידים בלימודים, לא רק שהן מעודדות את הבנות להמשיך בלימודיהן את ההורים לתמוך בבנותיהם כדי שיהיה להן מקצוע מכובד בעתיד, הן גם משמשות דוגמה לפעילות למען הקהילה ללא חשש ומתוך ניסיון לקדם את הבנות כדי שיהיו שותפות מלאות באורח חיים דמוקרטי. הן אמנם עושות הכול בנועם וברוח טובה אבל הן גם בנות אמיצות מאוד. הן לא חוששות ממה שיגידו עליהן שכן אולי במעשיהן יש איום על הגברים. הן כנראה יודעות שהעצמת האישה היא המתנה היפה ביותר שאפשר לתת גם לגברים. וכי איזה גבר לא רוצה אישה שתגדל לו ילדים חזקים ונבונים משום שכזאת היא אמם? על כן, יפה נהגו בנות קבוצת "הציפורים" שבחרו לעצמן פסוק יפה מן הקוראן המתאר את אופיין ואת דרך עבודתן.